โหลดฟรีภาพเกมส์ตัวต่อ เกมส์ต่อภาพสัตว์ ฝึกทักษะความจำเด็ก

เล่นกับลูก

โหลดฟรีภาพเกมส์ตัวต่อ เกมส์ต่อภาพสัตว์ ฝึกทักษะความจำเด็ก

เหมาะสำหรับ 2 – 5 ปี 

จิ๊กซอร์ 3 ชิ้น ต่อภาพสัตว์ (Animal Puzzles) สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป เป็นเกมส์ต่อภาพที่ออกแบบมามีขนาด สีสัน และความยากง่ายในการเล่น เหมาะสมกับช่วงอายุของลูกน้อยของคุณช่วยให้น้องๆสนุกเพลิดเพลินพร้อมได้เรียนรู้ และมีความสนใจใส่ใจในการเล่น เพราะมันไม่ยากหรือง่ายเกินความสามารถซึ่งจะช่วยฝึกเรื่องของทักษะความจำด้วยภาพ การประสานงานระหว่างตากับมือที่ดี และฝึกสมาธิ พร้อมกับส่งเสริมการคิดอย่างเป็นตรรกะ (การมีเหตุและผล)

วิธีการเล่น

1. ให้คุณพ่อคุณแม่ Save File รูปสัตว์เหล่านี้ นำไปพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ หากกระดาษที่พิมพ์บาง ให้นำไปแปะเพิ่มบนกระดาษลังหรือว่ากระดาษแข็งอีกชั้นนะคะ จะได้ทนทานค่ะ

2. ตัดตามรอยปะ จะได้ภาพละ 3 ชิ้น

3. เวลาเล่นก็ให้นำภาพที่ตัดออกทั้งหมดมาคละๆ กัน จากนั้นก็ให้ลูกๆ ของเราช่วยกันเลือกแล้วนำมาต่อๆกัน ค่ะ

โหลดฟรีภาพเกมส์ตัวต่อ เกมส์ต่อภาพสัตว์ ฝึกทักษะความจำเด็ก

เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี
เกมต่อภาพสัตว์ ดาวน์โหลดฟรี

 

*ขอบคุณภาพจากเพจ  توحدي تميزي

ประโชน์ของกิจกรรมนี้ 

การรับรู้ทางสายตา ( Visual Perception )
หมายถึง ความสามารถในการแปลผลข้อมูลและรู้ความหมายของสิ่งที่เห็น เด็กจะต้องมีความสามารถในการจดจำตัวหนังสือและแยกแยะตัวหนังสือที่คล้ายกัน เช่น ด กับ ค หรือ ถ กับ ภ
การรับรู้ทางสายตาแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

สหสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ( Eye-hand coordination ) คือ สหสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อมือและตา เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านนี้จะส่งผลต่อการเขียนโดยเด็กจะเขียนตัวเล็ก หรือใหญ่เกินเส้นบรรทัด

การเติมเต็มของภาพที่ขาดหายไป ( Visual Closure ) คือ ความสามารถในการบอกว่ารูปทรงหรือรูบภาพนั้นเป็นอะไรเมื่อมองเห็นรูปภาพที่ ไม่สมบูรณ์ของมัน เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านนี้จะส่งผลโดยเด็กจะไม่สามารถเติมเต็มตัวอักษร หรือคำที่ขาดหายไปบางส่วนได้

ความจำทางสายตา ( Visual Memory ) คือ ความสามารถในการจำลักษณะเด่นของรูปภาพหรือสิ่งหนึ่งๆหรือสามารถจำการเรียง ลำดับของรูปภาพหรือสิ่งหนึ่งที่มากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไป เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านนี้จะส่งผลโดยเด็กจะไม่สามารถจดจำคำหรือตัว อักษรได้

ข้อมูลดีดีจาก : http://www.karn.tv/tale/204

โหลดฟรีภาพเกมส์ตัวต่อ ,เกมส์ต่อภาพสัตว์ ,ฝึกทักษะความจำเด็ก , ตัวต่อ ,เล่นกับลูก