Category: ของเด็กเล่น

แบบฝึกหัด มากกว่าน้อยกว่า

แบบฝึกหัด มากกว่าน้อยกว่า  แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเด็กอนุบาล หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องมากกว่า […]

มาพับกระดาษกันเถอะ

มาพับกระดาษกันเถอะ ประโยชน์ของการพับกระดาษคือเด็กได้ฝึกสามาธิ ฝึกการประสานสัมพันธ์ของตากับมือ เพิ่มการรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์ และได้ฝึกการใช้จินตนาการด้วย […]

แบบฝึกหัดลากเส้น ดาวน์โหลดฟรี

แบบฝึกหัดลากเส้น ระบายสี ดาวน์โหลดฟรี ประโยชน์ของการวาดภาพระบายสีในเด็กปฐมวัย การวาดภาพระบายสีของเด็กปฐมวัยเป็นการวาดภาพหรือระบายสีโดยใช้ดินสอสี […]