เกมส์สร้างป้อมยิงศัตรู เกมส์สนุก ใช้ความคิด

เกมส์สร้างป้อมยิงศัตรู เกมส์สนุก ใช้ความคิด

เกมส์สร้างป้อมยิงศัตรู เกมส์สนุก ใช้ความคิด เกมกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องพื้นที่หรือดินแดนของผู้เล่นโดยขัดขวางการโจมตีของข้าศึกโดยปกติแล้วจะทำได้โดยการวางโครงสร้างการป้องกันไว้บนหรือตามเส้นทางการโจมตีของพวกเขา

 

    

Cr. RedFoc