ทำภาพแนว Double Exposure ด้วย Photoshop

ทำภาพแนว Double Exposure ด้วย Photoshop

ฝึกใช้คำสั่ง Layer Mask (ระดับกลาง – ค่อนข้างยาก) สอน Photoshop สามารถทำตามคลิปได้ง่าย สอนโดยติวเตอร์ Siri’s Design House @TUTORME

คลิป– seeme.me

 

   Siri’s Design House @TUTORME